Medžalisuz-zikri – halke svjesnih Allahovih robova

Medžalisi zikra su susreti na kojima se spominje Allah, na kojima se uči, proučava i objašnjava Kur'an, tumači hadis, na kojima se analizira aktuelno stanje muslimana, gradi islamsko brastvo i iznalaze rješenjai odgovori za razne izazove. Takvi susreti su danas Nastavi čitati Medžalisuz-zikri – halke svjesnih Allahovih robova