Vještina komuniciranja

Muhamed je Allahov poslanik, a oni koji su s njim žestoki su prema kafirima, samilosni među sobom, vidiš ih na ruku'u, na sedždi, žele Allahovu dobrotu i zadovoljstvo, na licima im se vide tragovi sedžde“. (al-Fath, 29).

Ovdje nas je Allah opisao da smo „međusobno samilosni“, dakle, da znamo međusobno komunicirati, da se uvažavamo, poštujemo, razumijevamo da se znamo saslušati, korigovati i ispravljati. A jesmo li zaista takvi

Naša međusobna komunikacija zavisi od toga koliko je snažan naš iman i svijest o odgovornosti pred Allahom. Komunikacija je stvar ahlaka, a poslanik je poslat upravo zbog toga:“Poslat sam da usavršim ponašanje ljudi“! S toga, ako pažljivo čitamo kur'anske ajete i studiozno razmišljamo o njihovim porukama, vidjećemo da se poruke imana i poruke ahlaka vrlo često međusobno prepliću. Dakle, naša međusobna komunikacija je stvar imana, ahlaka, edeba i kulture ponašanja i ophođenja.

Poslanici su bili najljepšeg ponašanja i edeba, zato su oni naši uzori, a posebno poslanik Muhamed, s.a.v.s. Pogledajmo neke primjere poslaničkog edeba prema Allahu.

Edeb Adema, a,s:“ Gospodaru naš, mi smo sebi zulum učinili, pa ako nam Ti ne oprostiš i ako nam se Ti ne smiluješ, zaista ćemo biti na gubitku”! al-A’raf, 23). Nije vodio polemiku…

Edeb Ibrahima, a, s:”Onaj koji me je stvorio, On me vodi pravim putem, onaj koji me hrani i poji, a kad se razbolim, On me liječi”! (aš-Šua’rau, 78-80). Nije rekao:”Koji mi dadne bolest

Edeb Ejjuba a, s:”…Mene je zaista nevolja pogodila, a Ti si najmilostiviji”! (al-Enbija, 83). Ne traži liječenje!

Edeb Resula, a,s:”Pogled mu nije skrenuo i raskalašen bio”! (an-Nadžm, 17). Poslanik je počašćen blizinom i višim sferama, a ostaje skroman, stidan i sa jasnim crtama edeba.

 Dakle, edeb je odlika vjernika koja se manifestira prema Allahu, prema poslaniku i prema svim stvorenjima i vrijednostima u svakoj prilici. Ibnul Mubarek kaže:”Ko zanemari edeb, kazna mu je zanemarivanje sunneta, a ko zanemari sunnete, kazna mu je nemar prema fardovima, a ko zanemari fardove, uskraćena mu je spoznaja”!

Allah je objavio suru ar-Rahman – Milostivi, (jedina koja počinje sa Allahovim lijepim imenom) i u njoj stoji:”Milostivi, podučava Kur’anu, stvorio čovjeka i naučio ga načinu izražavanja”. Naučio ga kako da (is)kaže što misli i osjeća. Onaj ko ga tome uči, Milostiv je

Poslanik, a.s, je upozoravao na opasnost ružne riječi, a Muaz je začuđeno upitao:“Allahov poslaniče, zar ćemo odgovarati za ono što kažemo“? Poslanik mu odgovori:“Moj Muaze, hoće li ljudi biti odvlačeni u vatru na licima i na nosevima osim zbog onog što su jezicima govorili“!?

Reci robovima mojim da govore ono što je najljepše, jer zaista šejtan uspostavlja neprijateljstvo među njima, šejtan je zaista insanu otvoreni neprijatelj”. (al-Isra, 53).

We kulu linnasi husnen we akimus-salate we atuz-zekate….”! (Ljudima govorite lijepe riječi i uspostavljajte namaz i dajite zekat), (al-Baqara, 83).

“Lijepa riječ i oprost su vrijedniji od sadake koju prate uvreda, prijezir i zla pomisao, a Allah je apsolutno neovisan”! (al-Baqara, 263

A robovi Milostivoga, koji po Zemlji dostojanstveno hodaju, kada im se džahili obrate, oni kažu selam

Vejlun li kulli humezetin lumezeh, ellezi džemea malen we addedeh, jahsebu enne malehu akhledeh, kella”! (Teško svakom podrugljivcu i ciniku, koji sakuplja imetak i broji ga, misleći da će ga imetak vječnim učiniti. Nikako!).

Kakve su među nama komunikacije

U braku, u porodici, u rodbini, u džematu?! Kako kominiciraju muž i žena, sin i otac, majka i kći, brat s bratom, džematlija s džematlijom?! Gdje je iman jak i svijest visoka, komunikacije su dobre. Ljudi su danas obrazovani, puno znaju, a kakvi su im međusobni odnosi? Znanja ima, al’ edeba fali! Tako bi rekao jedan mudri insan.

Iblis je u odnosu na insana u samom startu napravio nekoliko grijeha: nije ga akceptirao, nije mu sedždu učinio, ogovarao ga je i omalovažio, pokazao je zavidnost i oholost. On ima svoje kriterije, a Allahove ne prihvata. “JA sam bolji od njega”!

Nije li ovo osnova za sve što je ružno, pa i lošu komunikaciju

Primjer lijepe riječi je poput dobrog stabla, čvrstog korjena, a grane visoko prema nebu”! Molim Allaha da nam podari vještinu i mudrost u našim međusobnim komunikacijama.

1 mišljenje za “Vještina komuniciranja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*