Džennetski mehr

Pokornost Allahu, s.v. t, i poslaniku, s.a.v.s.

Iman i dobro djelo učinjeno isključivo radi Allaha.

Ustrajnost u dinu zbog Allaha.

Strpljivost u nevoljama, nedaćama i iskušenjima u ime Allaha.

Visoka svijest o Allahu i čestitost u svakodnevnom životu.

Nečinjenje grijeha.

Iskrena teoba Allahu.

Pouzdanje samo u Allaha.

Strah isključivo od Allaha.

Skromnost radi Allaha.

Čišćenje duše zbog Allaha.

Uspostavljanje namaza.

Trošenje imetka na Allahovome putu.

Što češće posjete mesdžidima radi obavljanja namaza u džematu.

Sticanje znanja isključivo radi postizanja Allahova zadovoljstva.

Izgradnja i briga o održavanju mesdžida isključivo radi Allaha.

Pokornost žene svome mužu.

Čestito obavljen hadž i umra radi Allaha.

Briga o jetimu radi Allahova zadovoljstva.

Čuvanje jezika i moralne čednosti radi Allaha.

Širenje selama, briga o gladnima, čuvanje rodbinskih veza, obavljanje noćnog namaza i uklanjanje prepreka sa puta muslimana radi Allaha.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*