RAMAZAN JE MJESEC INTENZIVNIJEG BAVLJENJA KUR'ANOM

Mnogo je hadisa u kojima je Poslanik istakao važnost učenja, proučavanja, poučavanja, analiziranja Kur'ana i postupanja prema njemu.

Poslanik, s.a.v.s, kaže:“Ko noću prouči deset ajeta Kur'ana, neće biti upisan među nemarne, ko prouči pedeset ajeta, bit će upisan među zakire (vjernici visoke svijesti), ko prouči stotinu ajeta bit će upisan među pobožne, a ko prouči dvije stotine ajeta bit će upisan među skrušene“!

Kako pristupati Kur'anu?

Onako kako su mu pristupali ashabi Poslanika i sve čestite generacije muslimana. Omer, r.a, i Abdullah b. Mas'ud nam kazuju:“Nismo nikad prelazili deset ajeta dok ih nismo naučili napamet, razumjeli njihov sadržaj i počeli primjenjivati u svakodnevnom životu“!

Poslanik, s.a.v.s, kaže:“U kući u kojoj se uči i proučava Kur'an i spominje Allah, stalno se povećava bereket, posjećuju je meleki, a napuštaju je šejtani. Ta kuća svijetli stanovnicima nebesa kao što zvijezde svijetle stanovnicima Zemlje. A kuća u kojoj se ne uči Kur'an i ne spominje Allah, bereket u njoj stalno opada, nju meleki rijetko ili nikako ne posjećuju, a šejtani su u njoj stalno naseljeni“!

Šta postižemo učenjem, proučavanjem, razumijevanjem i primjenom Kur'ana u svakodnevnom životu?

 1. Postižemo Allahovu blizinu. Od Enesa, r.a, se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:“Allah ima elitu svojih odabranih miljenika. Neko je upitao:“A ko su oni“, pa je odgovorio:“Ljubitelji Kur'ana su Allahovi miljenici i elita“. (Bilježi ga Ahmed i Ibnu Madžeh).
 2. Postižemo duševni mir, staloženost i milost. Od Ebi Hurejerta se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:“Nikad se jedna grupa ne sastane u jednoj od Allahovih kuća sa željom da uče i proučavaju Kur'an, a da se na njih ne spusti mir i staloženost, da ih ne obaspe milost, da ih meleki ne pokriju svojim krilima i da ih Allah ne upiše kod Njega među svoje odabrane robove“. (Bilježi ga Muslim).
 3. Postižemo Allahovo zadovoljstvo. Abu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:“Kur'an će doći na kijametskome danu i kazati:“Gospodaru, počasti toga roba“, pa će dobiti počasnu krunu na glavu. Zatim će Kur'an ponov reći:“Gospodaru, povećaj mu“, pa će mu se obući počasti ogrtač“. Zatim će Kur'an ponovo reći:“Gospodaru, budi zadovoljan s njim“, pa će Allah izraziti svoje zadovoljstvo s njim, a onda će mu se reći:“Uči Kur'an i penji se, svaki će te ajet uzdići na višu deredžu“. (Bilježi ga at-Tirmizijj i al-Hakim).
 4. Postižemo zaštitu od gafleta /nemarnosti. Abu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:“Ko u jednoj noći prouči stotinu ajeta, neće biti upisan među nemarne, već u među svjesne“. (Ibnu Khazimeh).
 5. Postižemo zaštitu od šejtana. Poslanik, s.a.v.s, je rekao:“Nemojte svoje kuće pretvarati u kabure, jer šejtan bježi od kuće u kojoj se uči sura al-Bakara“. (Muslim). Ibnu Mas'ud, r.a, kaže da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:“Ko prouči dva ajeta s kraja sure al-Bakare u noći, to mu je dovoljno“. (Muttefekun alejhi).
 6. Postižemo zaštitu od zla Mesiha ad-Dedžala. Abu ad-Darda prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:“Ko nauči napamet deset ajeta s početka sure el-Kahf, bit će zaštićen od Dedžala“. (Muslim).
 7. Postižemo zaštitu od sihra i džinskih napada. Abu Umameh, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:“Učite suru al-Bakare, jer držati se nje je bereket, nemarnost prema njoj pravi je nazadak, a ne mogu je sahiri“. (Muslim). Da bi se svega ovoga zaštitio, Poslanik, s.a.v.s, je dobio suru al-Falak i an-Nas!
 8. Postižemo zaštitu od kufra /nevjerovanja. Allah kaže:“Kada ti učiš Kur'an, Mi između tebe i onih koji ne vjeruju u akhiret postavimo zaštitni zastor“. (al-Isra 45 ajet).
 9. Postižemo zaštitu od nifaka /licemjerstva. Allah je munafike opisao da :“…se lažno prikazuju ljudima, a Allaha vrlo malo spominju“. (an-Nisa 142). Hafiz Kur'ana, koji se Kur'anom bavi danju i noću, je osoba koja najviše Allaha spominje.
 10. Postižemo predvodničku ulogu. Ibn Mas'ud al-Ansari prenosi od Poslanika,s.a.v.s, da je rekao:“Narod neka predvodi onaj ko najviše uči Kur'an“.
 11. Postižemo dosljedno slijeđenje Poslanika,s.a.v.s, jer njegov stil života bio je ustvari Kur'an. To potvrđuje njemu najbliža i najdraža osoba Aiša, r.a, kad kaže:“Njegov stil života bio je Kur'an“. (Muslim).
 12. Postižemo preventivu i liječenje od mnogih bolesti. Allah kaže:“U Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i milost vjernicima, a zalimima povećava samo gubitak“. (al-Isra 82).
 13. Postižemo ostvarenje cilja. Allah kaže:“Ovaj Kur'an vodi onome što je najispravnije i sadrži radosu vijest za vjernike koji rade dobra i korisna djela da ih čeka velika nagrada“. (al-Isra 9).
 14. Postižemo Allahovu zaštitu od zla ljudi i njihovih spletki. Allah kaže:“Oni prave spletke, a i Ja pravim spletke“. (at-Tarik).
 15. Postižemo sigurnost i samopouzdanje. Razmislimo o ovoj instrukciji:“Onaj ko je čestit prema Allahu, On mu uvijek pokaže izlaz i opskrbi ga odakle i ne računa. Onome ko se pouzda u Allaha, On mu je dovoljan“. (at-Talak, 2-3).

Na kraju.

Ima li neko ko ove vrijednosti ne želi postići?! Zašto onda takva nemarnost? Poslaniku će biti najteže na sudnjem danu kazati:“ “Gospodaru moj, neki sljedbenici moga ummeta bili su nemarni prema Kur'anu“! A morat će ovo reći.

Ostanemo li nemarni prema Poruci koju smo dobili od Gospodara, evo šta će biti posljedica:“A ko zanemari Moju poruku, zaista će imati težak život, a na sudnjem danu bit će proživljen slijepim, pa će upitati:“Gospodaru, zašto si me slijepim proživio“? „Zato. Dolazili su ti naši ajeti, pa si ih zaboravio, tako ćeš danas biti zaboravljen“!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*