Bedr – vječita inspiracija za ostvarenje uzvišenog cilja

Obzirom da naš glavni izvor vjere- Kur'an detaljno analizira ovaj događaj, to znači da je on od izuzetne važnosti za dolazeće generacije muslimana u svakom vremenu. Polazeći od toga da su svjesni musliman i muslimanka već obradili ovaj historijski događaj, koji se desio u odabranom mjesecu ramazanu, pokušat ćemo ponuditi neke pouke i poruke, koji su neophodni za današnje generacije muslimana svih uzrasta.

Bitka na Bedru je prvi neočekivani i neželjeni ispit 13 godišnje imanske izgradnje i sazrijevanja. Zašto je taj ispit tako glatko položen, iako bi možda ljudska logika nalagala drukčiji ishod?! Uzmimo u obzir sljedeće činjenice i karakteristike te 13 godina izgrađivane zajednice i poteza povučenih nakon hidžre u Medinu.

 1. Uspostavljeno islamsko brastvo kroz muslimansko muslimanski dijalog. Koliko je taj m-m dijalog potreban danas, ne treba posebno isticati.
 2. Izgrađen mesdžid kao centralna baza svih tokova društva. Koliko je mesdžida i džamija danas, čemu služe i kako se koriste?
 3. Uspostavljeno zajedničko muslimansko tržište.
 4. Postavljen Medinski ustav koji reguliše i jasno definira odnose unutar društva.
 5. Svaki pojedinac shodno svojim mogućnostima uključen u društvene tokove.

–          Osman, r.a, otkupljuje medinske bunareve i stavlja ih na raspolaganje muslimanima, a Jevreji gube monopol nad tim važnim prirodnim resursom.

–          Nesebičnost, spremnost na žrtvu za brata muslimana i briga jednih o drugima, na bazi međusobne imanske ljubavi. Poslaniku, a.s, dolazi gladan muhadžir i Poslanik pita ko će preuzeti brigu o njemu,  da bi se javio ensarija koji je imao hrane samo za sebe i svoju čeljad, kojima na neobičan način uskraćuje, da bi nahranio svoga brata. Iako je to sve izvedeno u tajnosti, Allah to stavlja u kur'anski kontekst.

–          70 intelektualaca, dobrih poznavalaca Kur'ana i potrebnih životnih zanimanja sebe obavezuju da muslimane podučavaju noću Kur'anu, a danju zanatima i životnim zanimanjima od opšte koristi. Odradili su potpunosti tu obavezu i za nagradu svi postali šehidi u bici kod Jemame!

–          Sahabijka izlazi sa prijedlogom da se Poslaniku uspostavi minber, kako bi ga svi bolje vidjeli i mogli dobro saslušati. To je bio i ostao najefikasniji medij za muslimane. Taj prijedlog je dala žena!

–          Određen je način obavještavanja i pozivanja na namaz i susrete inače. Ezan su sanjali ashabi, dakle, obični ljudi, a mogao ga je Poslanik dobiti direktno od Allaha. Izvršilac ezana je Bilal, insan sa lijepim i privlačnim glasom, dakle, za to sposoban i obdaren!

–          Jedna sahabijka je Poslaniku izradila ogrtač, jer ona kao žena to može. Daje svoj doprinos izgledu svoga vođe.

–          Poslanik zahtijeva da mu se uradi precizna statistika zajednice, sa posebnim akcentom na broj iskrenih vjernika, broj vojno sposobnih, broj onih koji znaju čitati i pisati. Naravno izradit će mu se statistika sa tačnim brojem munafika u društvu i taj spisak biti povjeren tajniku Huzejfi.

–          Uspostavljena obavještajna sužba (Se'id b. Zejd i Talha b. Abdullah) koja će prikupljati podatke na relaciji Medina Mekka.

–          Uspostavljene su izvidnice u kojima je, pored ashaba, učestvovao i sam Poslanik sa Abu Bekrom.

–          Sve nam ovo govori da je, pored pouzdanja u Allaha, dove i ibadeta, potrebno izvršiti sve druge pretpostavke za ostvarenje uzvišenog cilja.

POUKE I PORUKE BEDRA

 1. Obavještajna služba je došla do saznanja da Abu Sufjan vodi karavanu sa vrijednosnom robom mekanskih mušrika koja se vraća iz Šama, koju osigurava oko četrdesetak ljudi, a roba je uglavnom imovina muslimana koji su učinili hidžru.
 2. Da bi mušricima Mekke stavio do znanja da imaju i druga pravila igre i da bi skrenuo pažnju na islamski faktor, Poslanik odlučuje da presretne karavanu i priprijeti istoj. Naravno, da je taj potez zadao ogromnu brigu dotad suverenom ponašanju mušrika i njihovoj neprikosnovenoj dominaciji u regionu.
 3. Lukavi Abu Sufjan traži pomoć i izbavlja karavanu, koja nije ni bitna u čitavoj priči.
 4. Predvodnik mušrika Abu Džehl saznaje da je karavana spašena, ali ustrajava u tome da održi lekciju muslimanima. Napravit će dernek na Bedru tri dana i tako uliti strah protivniku. Abu Leheb nije imao hrabrosti krenuti u zaštitu karavane, već je platio drugoga kao svoju zamjenu!
 5. S druge strane, Poslanik vrši konsultacije, prvo sa bližim saradnicima, a onda sa ostalim članovima, muhadžirima i ensarijama. Naglasio je da želi čuti jasno i glasno mišljenje Ensarija, što je u ime njih izrazio Sa’d b. Muaz. Dakle, postignut je konsenzus.
 6. Nakon što je prikupio sve potrebne podatke o neprijatelju, Poslanik je postavio strategiju. Habbab b. al-Munzir, nakon saznanja da Poslanikova startegija nije rezultata Objeve, izlaže svoj prijedlog, koji Poslanik nalazi dobrim i prihvata ga.
 7. Za Poslanika se pravi poseban zaklon za slučaj odstupanja i komandovanja, što je svojevrsna briga za vođu
 8. Razlike između dvije strane u svakom pogledu su bile vidljive i jasne.  Cilj, pristup borbi, opremljenost.
 9. Psiho motivacija boraca za borbu. Pored objašnjenja o ahiretskoj nagradi za borbu, Poslanik upozorava borce da im dolaze najodabraniji mušrici, a zatim im pokazao mjesta pogibije nekih od njih.
 10.  Allah je na strani svojih iskrenih robova. To se očito vidjelo u ovoj bici. Allah ima svoju vojsku na nebesima i na Zemlji i niko je ne zna osim On! Za svoje predane robove Allah će promijeniti svoje zakone i pomoći ih. Prilagodio je klimatske uvjete, (kiša, vjetar), poslao meleke i ulio strah u srca mušrika. Šta može drugo uslijediti osim pobjeda!?
 11. Na samom početku borbe Poslanik uzima šaku zemljane prašine i baca je u pravcu neprijatelja i nije ostao nijedan od neprijateljskih vojnika, a da mu prašina nije ušla u oči. Nešto slično suzavcu današnjih policija. (Nisi ti bacio kad si bacio, nego je Allah bacio)! Slično štapu u Musaovoj ruci!
 12.  Utemeljenost upotrebe ratne taktike i varke. Naime, muslimani su zatrpali bunareve kako bi zavarali protivnike.
 13. Za konačan uspjeh nije potrebna samo fizička pripremljenost, brojno stanje i materijalna potpora. Uz to, kao nerazdvojni faktor, idu i namaz, dova i molba Onome koji daje pomoć i pobjedu. Allahov Poslanik, s.a.v.s, je, uz čvrstu riješenost da se sukobi s neprijateljem, u mjestu Urejš, u noći pred bitku, dugo ibadetio i molio Allaha Plemenitog za uspjeh. On je znao da je pobjeda samo od Allaha, a njemu se najviše približava ibadetom.
 14. Ova bitka je, takođe, potvrdila berzahski život i kaburski azab i iskušenje. To vidimo iz reagovanja Omera b. el-Hattaba, r.a, nakon što je Allahov Poslanik, s.a.v.s, dozivao poginule idolopoklonike.
 15. Pitanje zarobljenih mušrika u ovoj bici. I tu je došlo do izražaja konsultovanje sa saradncima. Abu Bakr je predlagao da se zarobljenici otkupe svojim imetkom ili opismene muslimane i budu slobodni, a Omer je predlagao njihovu likvidaciju, jer su oni „vođe kufra“. Poslanik je prihvatio Abu Bakrov prijedlog i dobio ukor od Allaha.
 16. Muslimani su u početku željeli presresti karavanu, ali je Allah želio da istina dođe do izražaja, a to je moguće isključivo nanošenjem poraza neprijatelju! Nakon toga plijen dolazi sam po sebi.
 17. U ovoj bici likvidiran je jedan od najvećih neprijatelja islama Abu Džahl. Kako? Dva mladića od 14 i 15 godina traže da im se pokaže Abu Džahl, a na pitanje Abdurrahmana b. Awfa, jedan od njih odgovara:“Majka mi je rekla da se ne vraćam kući, ako ne ubijem Abu Džahla, jer je on vrijeđao Poslanika“!
 18. U ovoj bici je poginulo 70 mušrika i isto toliko zarobljeno, dok je na strani muslimana poginulo njih 14.
 19. Kad je u pitanju birba protiv zablude, evo kakav je omjer potreban, ako se ostvare sve druge pretpostavke:“O Vjerovjesniče! Podstiči vjernike na borbu. Ako od vas bude dvadeset strpljivih, pobijediće dvije stotine. A ako od vas bude stotinu strpljivih, pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvataju. (al-Anfal 65). „Sad vam je olakšao Allah i zna da je u vama slabost. Zato, ako od vas bude stotina strpljivih, pobijediće dvije stotine. Pa ako od vas bude hiljada, pobijediće dvije hiljade s dozvolom Allahovom; a Allah je sa strpljivima“. (al-Anfal 66).
 20. Ako je cilj jasan, ako su izvršene sve pripreme, duhovne, materijalno tehničke i druge, onda dolazi Allahova intervencija i pomoć. Allah je dopustio odlazak karavane, ukorio je uzimanje zarobljenika i isključio sticanje plijena, a u prvi plan stavio borbu za istinu i energičan poraz zablude i njenih zagovarača.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*