Medžalisuz-zikri – halke svjesnih Allahovih robova

Medžalisi zikra su susreti na kojima se spominje Allah, na kojima se uči, proučava i objašnjava Kur'an, tumači hadis, na kojima se analizira aktuelno stanje muslimana, gradi islamsko brastvo i iznalaze rješenjai odgovori za razne izazove. Takvi susreti su danas neophodni za nas muslimane. Dovoljno je da se samo sastanemo i Allahova milost će doći. Zato svjesna braćo i sestre, družimo se, gradimo međusobne čvrste imansko bratske  veze. Allah će nas pitati za to na sudnjem danu.

«Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da zadovoljstvo Njegovo zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti». (al-Kahf, 28. ajet).

Svjesni Allahovi robovi vode računa da se nađu na mjestima silaska Allahova rahmeta, bereketa, mjestima raznih khajrata koja je Allah dao u halkama svjesnih, u kojima se srca ispunjavaju ljubavlju i strahopoštovanjem prema Jedinom Gospodaru. Neke od prednosti i privilegija spomenutih halki ili kružoka na kojima svjesni Allahovi robovi jačaju svoj iman, jačaju svoju ljubav prema Allahu i svoju međusobnu ljubav, na kojima razmišljaju o sadržaju Kur'ana, hadisa, na kojima razmatraju i traže odgovore na aktuelna pitanja muslimanskog ummeta, su:

  1. Allah se ponosi sa učesnicima spomenutih halki. Jednom jw Resul, s.a.v.s, naišao na grupu svojih ashaba koji su sjedili u halki, pa ih je upitao:»Zašto sjedite tu»? Pomislivši da Resul želi da im prigovori, pravdajući se, odgovoriše:»Allahov poslaniče, sjeli smo da spominjemo Allaha…»! Poslanik, s.a.v.s, im na to reče:»Nisam vas to pitao da bih vam prigovorio, već mi je došao Džibril i obavijestio me da se Uzvišeni Allah s vama ponosi pred melekima»! (Bilježi ga Muslim).
  2. Učesnici zikr halki imaju poziv s nebesa. Poslanik, s.a.v.s, kaže:»Nema grupe osoba koja se sastane da razmišlja, govori, sluša ili spominje Allaha,  isključivo radi postizanja Allahova zadovoljstva, a da ih nebeski glasnik ne doziva riječimaUstanite, vama je oprošteno i vaša su loša djela zamijenjena dobrim»! (Biljži ga imamu Ahmed).
  3. Nagrada učesnicima halki je džennet. Poslanik, s.a.v.s, kaže:»Nagrada madžalisa zikra je džennet»! (Bilježi ga imamu Ahmed).
  4. Učesnici spomenutih halki biće na sudnjem danu obasjani posebnim nurom. Poslanik, s.a.v.s, kaže:»Allah će neke grupe na sudnjem danu proživjeti sa licima obasjanim posebnim nurom. Sjediće na minberima od bisera, neće to biti ni poslanici, ni šehidi, a ljudi će im zaviditi na tome»! Zatim je, upitan ko su oni, odgovorio:»To su oni koji se vole radi Allaha, a potiču iz raznih plemena i iz raznih mjesta, sastaju se da bi razmišljali, govorili i slušali o Allahu i spominjali Ga»! (Bilježi ga at-Tabarani).
  5. Učesnike halki okružuju meleki. Poslanik, s.a.v.s, kaže:»Nikad se ne sastane grupa osoba sa željom da spominju Allaha, a da ih ne okruže meleki, da ih ne obuhvati milost, da među njih ne siđe mir i blagostanje i da ih Allah ne upiše kod sebe»! (Bilježi ga Muslim).
  6. Medžalisi zikra su džennetske bašče na Zemlji. Poslanik, s.a.v.s, kaže:»Kad prođete pokraj džennetskih bašči, svratite u njih»! Ashabi su upitali:»A šta su to džennnetske bašče»? Poslanik im odgovori:»To su halke svjesnih Allahovih robova»! (Bilježi ga at – Tirmizij).

Status medžalisa kojima nije tema Allah, Kur'an, poslanik, islam ili aktuelno stanje muslimana?

Oni su poput lešinarske sofre! Poslanik, s.a.v.s, kaže:»Oni koji ustanu sa susreta na kojem ne spominju Allaha su poput onih koji se raziđu od krepanog magarca, a na sudnjem danu će biti na velikom gubitku»! (Ebu Dawud).

Kako neutralisati grješke i negativnosti počinjene na susretu?

Svaki medžlis ima svoje vrijednosti, ali i svoje nedostatke, kao što su vulgarnost, neumjesna šala i duhovitost, laž, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, sijanje smutnje i slično. Da bi se medžlis očistio od toga, na kraju će se proučiti riječi koje preporučuje Poslanik, s.a.v.s:»Ko na jednom medžlisu napravi propuste, pa prije nego ustane s njega, prouči «subhanekallahumme we bihamdike, ešhedu en la ilahe illa ente, estagfiruke we etubu ilejke», Allah će mu zasigurno to oprostiti». (en-Nesaijj).

Nakon susreta treba proučiti suru el-asr i slijedeću dovu:»

اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد إجتمعت علي محبتك

والتقت علي طاعتك وتوحدت علي دعوتك

وتعاهدت علي نصرة شريعتك

فوثق اللهم رابطتها وأدم ودّها

واهدها سبلها واملاْها بنورك الذي لا يخبو

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك و جميل التوكل عليك

و أحيها بمعرفتك و أمتها علي الشهادة في سبيلك

إنك نعم المولى و نعم النصير اللهم آمين.

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

Allahu, Ti znaš da su se ova srca sastala i uvezala iz ljubavi i pokornosti prema Tebi, da su jedinstvena u pozivanju Tebi i da su  odlučna podržati Tvoju Riječ, zato Te molimo: učvrsti njihovu vezu i trajnom učini njihovu ljubav, pokaži im pravi put, obaspi ih svojim vječitim svijetlom, ispuni njihove grudi snagom imana i čvrstog pouzdanja samo u Tebe, srca im oživi spoznajom i učini ih šehidima na Tvome putu. Ti si najbolji zaštitnik i najbolji pomagač. Allahu, Ti uslišaj našu dovu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*