Hidzra u svijetlu Kur’ana i sunneta

Hidžra je jedan od najvažnijih događaja u životu Poslanika, s.a.v.s, a time vječita inspiracija, pouka i poruka njegovim sljedbenicima. Kur’an ovom događaju poklanja veliku pažnju.

Sura al-Anfal je objavljena nakon Bedra, sura al-Ahzab nakon al-Khandeka, a druga polovina sure Alu Imran nakon Uhuda. Ti ajeti su svojevrsna analiza spomenutih bitaka, isticanje pouka i poruka iz tih događaja. Šta je sa hidžrom, je li poslije nje objavljena neka sura kao osvrt na taj događaj?! Hidžra je događaj o kojem ne govori samo jedna sura ili dio nje. Bitke su događaji koji su se desili i završili, a Allah je htio da hidžra bude trajna inspiracija muslimanskom ummetu, trajni izvor pouka i poruka. Zato se o hidžri govori u surama al-Bakara, Alu Imran, an-Nisa, al-Anfal, at-Tawba, an-Nahl, al-Hadž, al-Mumtahina, at-Tagabun, al-Hašr… itd.

Hidžra je dokaz imana

Hidžra nije promjena boravka zbog pronalaska boljeg radnog mjesta, boljeg boravišta ili bolje perspektive za karijeru. Hidžra nije ni traganje za boljim životom i standardom. Iako je i to dozvoljeno, ali isključivo pod uvjetom čuvaja islamskoga identiteta. Hidžra je daleko više od toga. Hidžru su iz Mekke u Medinu učinili uglavnom dobro situirani i vrlo ugledni ashabi. Nisu bježali ni od terora, ta njega su trpili trinaest godina i uspješno mu odolijevali. Hidžra je stvar akideta i svijest o odgovornosti za uspostavljenje reda na Zemlji. Medina je domovina islama, mjesto i prilika za ostvarenje jasno zacrtanog cilja. Hidžra razdvaja pojmove i vremenske i prostorne. Hidžra je približavanje mesdžidu i okupljanje u njemu i oko njega. Napuštanje grijeha, bijeg od kufra i širka, napuštanje zabluda, izlazak iz nemarnosti prema namazu, Kur’anu, gašenje uticaja sujete, oholosti i licemjerstva. Hidžra je izgradnja stava. Hidžra je promjena u ponašanju u braku, u i prema porodici, na radnom mjestu, u komšiluku, u džematu. Hidžra je rušenje kipova i idola u sebi. Hidžra je napuštanje lošeg društva munafika, griješnika, glupih ideja. “Osaburi na ono što govore i lijepo i vješto ih zaobiđi”! (al-Muzammil, 10. ajet).

Najsnažnija hidžra je pokret srca prema Allahu kroz iskreni ibadet u javnosti i tajnosti. Imam Ahmed bi govorio:”Ako hoćeš da te Allah trajno obasipa onim što voliš, ti budi ustrajan u onome što Allah voli”! Dakle, ima hidžra napuštanja mjesta i približavanja mesdžidu, zatim napuštanje osoba koje su u zabludi, napuštanje ružnih riječi, prljave prakse i loših navika, napuštanje pogrešnih pravaca i mišljenja suprotnih Kur’anu i sunnetu.

Ugovor na Akabi

Da bi počeo graditi zajednicu i da bi ona bila na čvrstim osnovama, Poslanik zahtijeva polaganje prisege od medinskih izaslanika. Od čega treba zaštititi društvo. Zna to Poslanik dobro!

Ubade b. es-Samit priča: “Poslaniku smo se zakleli da Allahu ne činimo širk, da ne krademo, da ne činimo zinaluk, da ne ubijamo našu djecu, da jedni drugima ne poturamo kopilad i da Poslaniku ne otkazujemo poslušnost! Ako ispunite, imate dzennet! Nagrada dolazi od Allaha! Dakle, društvo i zdrava zajednica se ne može graditi na totalnoj nemarnosti i širku prema Allahu, na lažima, na prevarama i krađi, na zinaluku i nemoralu! Slijedeći susret ih je bilo vec sedamdeset!

Drugi ugovor: Zakletva: Poslušnost i pokornost, materijalna podrška, borba za uspostavu dobra i iskorjenjivanje zla, rad na Allahovom putu bez straha od ikoga, zaštita Poslanika od svega onog od čega štite svoje žene i djecu. Za ispunjenje zavjeta Imaju džennet. Neko je upitao, da li su ljudi svjesni šta ovo znači ?! Da ovo podrazumijeva konforontaciju sa jednom ogromnom većinom onih koji su protiv istine! « Da, svjesni smo »- odgovorili su.

Kako je Poslanik ušao u Medinu ? Uz ilahiju ! Ne uz Kur’an ! Kur’an je već u Medini. Ilahija je dio  kulture i folklora. Ko je najavio Poslanika ?! Jevrejski mladić. Ta on je milost poslata svima !

Poslanikovi potezi u Medini: Munafikluk je novi faktor ! Nije ga bilo u Mekki ! Zato je odmah uslijedio muslimansko muslimanski dijalog, lokalno bratimljenje Ewsa i Khazredža, a potom globalni dijalog i bratimljenje muhadzira i ensarija, (svako je želio svome bratu ono što želi samome sebi),  izgradnja mesdžida, otvaranje muslimanskog tržišta, autentična i mudra muslimanska politika, a jevreji su tu. Dakle, kontrola situacije. Prvi pisani dokument o regulisanju odnosa i stanja.

Zakon uzročnosti (ulaganje sopstvenih intelektualnih i drugih potencijala i čvrsto pouzdanje u Allaha)

Hidžra je perfektno i pomno isplanirana. Odabran je štab i služba. Kupljene pouzdane i odmorne deve. Osigurana logistika, obavještajna služba. Prevareni atentatori. Vraćene, na čuvanje date, stvari i predmeti. Varka u pravcu kretanja. Trodnevno skrivanje u pećini. Čvrsta vjera u budućnost i Allahovu podršku. (Ne tuguj, ne brini, Allah je s nama ; šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći) ! U Medinu je poslat mladic Mus’ab b. Umejr. Učač i tumač Kur’ana! Autentični praktičar.

Hoćemo li mi početi planirati ? Hoćemo li napraviti plan rada, postaviti ciljeve, odabrati povjerljivu, poštenu i sposobnu službu, usvojiti sredstva budžeta ?! Hoćemo li na kraju hidžretske godine analizirati ostvareno ? Hoćemo li tražiti odgovornost za promašaje ?

Nova hidžretska godina je stvar identiteta

Za vrijeme Omerova khilafeta dobili smo svoje računanje vremena i to je dio našega ukupnog identiteta. Hidžru dočekuju pojedinac, brak, porodica,džemat i ummet. Dakle, moramo sagledati šta smo uradili u prošloj godini. Šta je uradio ummet? U kakvom je stanju? Kakvo je stanje islamskog ummeta koji broji milijardu i pet stotina miliona?! Kolika je svijest o tom identitetu?!

Ovaj ummet ima Kur'an, Sunnet, Ka'bu, džumu. Ovaj ummet ima mesdžid! Ovaj ummet ima nafaku. Ovaj ummet ima Allahovu milost. Nažalost ovaj ummet nema svjesne ljude!!! Ljude od kojih bar nešto zavisi!

Ovaj ummet živi u džehlu, u bolesti i siromaštvu. Ovaj ummet ne čita, nem kad, a kad čita ne razumije, a kad razumi nije u stanju ništa promijeniti, ovaj ummet ne razmišlja, ovaj ummet ne proizvodi, vec samo ždere, uživa i troši. Ovom ummetu je važniji stomak i strast od srca i razuma.

Ovaj ummet još nije odlučio džehl baciti pod noge. Zato ne razumije, ne pamti i ne može ništa promijeniti. Umjesto proizvodnje, ovaj ummet besposliči, traća i prepričava, prenosi tudje riječi, pravi smutnju. Umjesto da gradi, ovaj ummet ruši. Ruši ono što su čestiti preci sagradili.

Kad će ovaj ummet učiniti moralnu hidžru?! Kad će ostaviti harame i početi graditi islamsku svijest?!

U Mekki se gradila svijest trinaest godina. Da li je i koliko gradimo mi i jesmo li ikoliko uspjeli! Prva džamija je sagradjena tek nakon hidžre! Ustvari svi i važniji događaji islama desili su se poslije hidžre! Nakon izgradjene ličnosti. Iz Medine su šestorica doveli šestoricu. Svako po jednoga.

Hoće li se konačno desiti hidžra iz džahilijjeta u istinski islam, od grijeha u pokornost, od pjesme na učenje Kur’ana, od plesa i igre na sticanje znanja i privrjeđivanje, od traća i besposlice na čitanje izvornih djela, od izbora mis ljepotica na izbor najboljih djaka i studenata, najvrijednijih radnika i heroja?!

Ne shvatimo li hidžru, i dalje će naši namazi biti prazni, a naši odnosi puni džahilijjeta. Stajaćemo bajagi pred Allahom, a zastor se neće podizati. Licemjerno ćemo pravdati sebe i djecu i sve naše i njihove zablude, te nemoćno gledati kako pate i stradaju zbog naše nemarnosti .

Ako hoćemo prenijeti istinu, moramo biti njeni vjerodostojni tumači. Ne smijemo biti posmatrači. To vidimo iz sure el-A’raf! Moramo pokazati da nas je islam usrećio!

Nema opstanka, ni ponosa bez islama. Bez ovoga dina mi ne značimo ništa.

Omer, r.a, je rekao:”Mi smo bili najponiženiji narod, pa nam je Allah ovim dinom dao ponos i snagu i kad god budemo tražili ponos mimo Allaha, Allah će nas poniziti i oslabiti“!

Obavještenja:

–          Nastava subotom i nedjeljom za jutarnju smjenu počinje u 9:30.

–          Podne subotom i nedjeljom zbog nastave je u 12:30

–          Nastava u odjeljenju Bos. Dop. škole subotom poslije podne namaza.

–          Naše aktivnosti su:

–          srijedom iza akšama obrada Kur’anskoga pisma,

–          četvrtkom iza akšama halka učenja Kur’ana

–          petkom iza akšama je predviđen kurs arapskoga jezika

–          subotom iza jacije namaza je naša uobičajena halka

–          nedjeljom iza akšama je halka tefsira Kur’ani kerima.

–          Džuma u ovoj fazi računanja vremena biće u 12:30.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*